Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Giới thiệu doanh nghiệp xã hội ANNA

DỰ ÁN GIÁO DỤC ANNA LÀ GÌ?

Nền tảng đa dự án của ngành truyền thông Việt Nam, nhằm mục tiêu giáo dục và bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục.

HƯỚNG ĐẾN ĐỐI TƯỢNG?

Trẻ em mẫu giáo – cấp 1, Phụ Huynh, Giáo Viên, Nhà Trường, Những nạn nhân đã bị xâm hại và Các tổ chức bảo vệ trẻ em.

THÔNG QUA NGUỒN LỰC?

Những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động xã hội, Những chuyên gia giáo dục, Các kênh truyền thông đại chúng, Các công ty sáng tạo, Các nhà sản xuất nội dung, Những người ảnh hưởng trên mạng xã hội và Đội ngũ Tình Nguyện Viên.

DỰA TRÊN 02 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN?

Edutainment (Giáo dục bằng những phương pháp giải trí) và Micro – Volunteering (Mô hình kết nối nguồn lực tập trung).

Edutainment = Education + Entertainment

Chuyển hóa nội dung giáo dục thành những hình thức tiêu khiển, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu cho trẻ. Các hình thức này dùng để giảng dạy trực tiếp & lan truyền trên trên mạng xã hội để tiếp cận được tới nhiều đối tượng. 04 Hình thức được ANNA áp dụng: Âm nhạc, Truyện Tranh, Bộ Trò Chơi, Kịch và tình huống

Micro - Volunteering

Kết nối nguồn lực dựa trên nền tảng website. Các tổ chức phi lợi nhuận gửi các nhiệm vụ lên website Các nhiệm vụ được đánh giá tự động và match với tình nguyện viên phù hợp TNV chọn nhận hoặc không nhận, nếu chưa tìm được TNV phù hợp, nhiệm vụ sẽ tiếp tục được chuyển đi